We have an issue with timeouting OpenID login. As a workaround, please use GSSAPI login, or log in at accounts.fedoraproject.org, and then go back to Copr.
Ticket: github.com/fedora-copr/copr/issues/2418

threeed/napi-bash

Project ID: 5314

Description

Lightweight, easy and fast polish subtitle downloader from the napiprojekt.pl

Napi-bash służy do pobierania napisów z NapiProjektu. Posiada elastyczne rekursywne przeszukiwani, współbierzne pobieranie i konwertowanie pomiędzy formatami. Założenia programu to prostota, lekkość, szybkość, przenośność, jak najmniejsze wymagania, a przy tym możliwość wpływania i rozszerzania... Interfejs: cli lub notyfikacja systemowa (gdy uruchomiony np. jako akcja menadżera plików).

Website | Wiki

Installation Instructions

Systems with YUM:

yum install yum-plugin-copr yum copr enable treeed/napi-bash yum install napi-bash

Systems with DNF (Fedora/Korora 22 or newer):

dnf copr enable treeed/napi-bash dnf install napi-bash

Active Releases

The following unofficial repositories are provided as-is by owner of this project. Contact the owner directly for bugs or issues (IE: not bugzilla).

Release Architectures Repo Download
EPEL 7 ppc64le (8)*, x86_64 (8)* EPEL 7 (54 downloads)
EPEL 8 aarch64 (8)*, ppc64le (8)*, x86_64 (8)* EPEL 8 (26 downloads)
Fedora rawhide aarch64 (8)*, i386 (8)*, ppc64le (8)*, x86_64 (8)* Fedora rawhide (32 downloads)

* Total number of packages downloaded in the last seven days.